Välkommen till Olsson & Hall

Vår nya sorteringshall på 600 kvm, byggd 2014. Hallen är en så kallad C anläggning och godkänd för att sortera och omlasta 5000 ton/år.

Här väger vi det avfall som ska sorteras

Här tippar och sorterar vi allt avfall. Allt sker inomhus för miljöns skull.

Den största delen av sorteringen sker med grävmaskin med sorteringsgrip, därefter sker en manuell sortering och kontroll.

Vi utför även skrotning av baracker och husvagnar.

På vår industrimark om 19,000 kvm rangerar vi de containers som ska transporteras vidare samt har uppställning för ca 250, av oss ägda, containrar.

Inkommande containerekipage efter lev till förbränningsanläggning och återvinningsmaterial mottagare.

I vår verkstad på 500 kvm lagar och servar vi maskinparken.

I garaget på 500 kvm har vi även vårt lunch- och sanitetsrum.

Vi hyr även ut garage, uppställningsplats samt omlastningskajer till olika företag. Hela området är inhägnat.

Här i närliggande fastighet hyr vi kontor och mark.

Vi har vår verksamhet i det trevliga och natursköna Årjäng.
 • Vår nya sorteringshall på 600 kvm, byggd 2014. Hallen är en så kallad C anläggning och godkänd för att sortera och omlasta 5000 ton/år.
 • Här väger vi det avfall som ska sorteras
 • Här tippar och sorterar vi allt avfall. Allt sker inomhus för miljöns skull.
 • Den största delen av sorteringen sker med grävmaskin med sorteringsgrip, därefter sker en manuell sortering och kontroll.
 • Vi utför även skrotning av baracker och husvagnar.
 • På vår industrimark om 19,000 kvm rangerar vi de containers som ska transporteras vidare samt har uppställning för ca 250, av oss ägda, containrar.
 • Inkommande containerekipage efter lev till förbränningsanläggning och återvinningsmaterial mottagare.
 • I vår verkstad på 500 kvm lagar och servar vi maskinparken.
 • I garaget på 500 kvm har vi även vårt lunch- och sanitetsrum.
 • Vi hyr även ut garage, uppställningsplats samt omlastningskajer till olika företag. Hela området är inhägnat.
 • Här i närliggande fastighet hyr vi kontor och mark.
 • Vi har vår verksamhet i det trevliga och natursköna Årjäng.

Olsson och hall startades 1964 och ägs sedan 2000 av bröderna Olle, Jan och Per. Verksamheten har ökat i omfattning de senaste åren tack vare ökade krav på sortering av avfallet.

Vår inriktning är återvinning och ett miljöriktigt omhändertagande av allt avfall.

Vi hyr även ut containrar, både för avfall och förråd, i flera olika storlekar till företag och privatpersoner i Årjäng med omnejd. Perfekt för den stora vårstädningen eller flytten. Vi har även skåpbilar och släp för uthyrning.

Ta gärna en titt i vårt bildgalleri över vår maskinpark eller läs mer om våra tjänster, eller gå direkt till vår prislista för städcontainrar för privatpersoner.